Холбогдох

Зураг дээр харуулсан текстийг оруулна уу.
Боломжит тэмдэгтүүд нь a -аас h -ийн хоорондох үсгүүд болон
1- ээс 9 -ийн хоорондох тоо.
 
Дээшээ очих